Aktuality

8. miesto medzi 23 technickými fakultami SR za rok 2013

Akademická rankingová a ratingová agentúra ARRA zverejnila v poradí už deviate hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl. Fakulta priemyselných technológií v Púchove sa každoročne umiestňuje v prvej desiatke v rade 23 technických fakúlt Slovenska. V aktuálnom hodnotení ARRA za rok 2013 obsadila celkovo pekné ôsme miesto, pričom v ukazovateľoch „Veda a výskum“ a „Doktorandské štúdium“ sa počtom získaných bodov zaradila dokonca na druhé miesto v rade technických fakúlt v SR, čo je nesporným pozitívom.

Kompletný dokument:

Značky:

Záujem zamestnávateľov o absolventov FPT

Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove bola vyhodnotená na 7. mieste medzi fakultami s najvyšším záujmom zamestnávateľov v roku 2011. Zdroj: Profesia.sk

Značky:

Nácvik promócií

19.06.2014 (štvrtok) - 14.00 hod.
Divadlo Púchov

• Termín nácviku na promócie je pre každého absolventa povinný.
• Na nácviku absolventi podpíšu prevzatie diplomu v knihe absolventov. Diplom im bude odovzdaný na promóciách.

študijné oddelenie FPT Púchov
 

Značky:

Vyhlásenie volieb do zamestnaneckej a študentskej časti AS FPT

Vážená akademická obec!

Akademický senát FPT TnU AD vyhlasuje:

voľby členov do zamestnaneckej časti AS FPT TnU AD
a
voľby členov do študentskej časti AS FPT TnU AD

Voľby členov do zamestnaneckej a studentskej časti AS FPT TnU AD budú

05.11.2014 na FPT v Púchove

 


Plné znenie oznamov na stiahnutie vo formáte JPEG:

Značky:

Oznam: Zmena rozvrhu z dôvodu štátnych sviatkov a rektorského voľna

Z dôvodu štátnych sviatkov - piatok 1.5.2014 a 8.5.2014 a udeleného rektorského voľna 2.5.2014 a 9.5.2014 sa

dňa 30. apríla 2014 t.j. v stredu bude

vyučovať podľa ŠTVRTKOVÉHO rozvrhu.

Značky:

Ponuka pracovných pozícií vrámci projektu "Transfer odbornosti do praxe"

Fakulta priemyselných technológií v Púchove TnU AD v Trenčíne ponúka post-doktorandské a inžinierske pracovné pozície na pracovisku FPT v Púchove TnU AD v Trenčíne vrámci podporeného projektu „TRANSFER ODBORNOSTI DO PRAXE“ zameraného na rozvoj spolupráce s výrobnými podnikmi.


Pracovné ponuky sú dostupné na stiahnutie vo formáte PDF:

Značky:

Deň otvorených dverí 28. januára 2014

Pozývame študentov a vyučujúcich stredných škôl na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, 28. januára 2014 so začiatkom
o 10:00 v aule FPT

Program

  • 10.00 – 10.45 Privítanie, informácia o možnostiach štúdia na FPT v Púchove
  • 10.45 – 12.00 Prehliadka špecializovaných učební a laboratórií FPT

Tešíme sa na Vašu účasť
 

Značky:

Info o štúdiu a študijné plány pre akad. rok 2014/2015

Informácie o štúdiu a študijné plány pre akademický rok 2013/2014 nájdete v dokumente na stiahnutie vo formáte PDF:

Značky:

Zhromaždenie akademickej obce FPT

Dekan Fakulty priemyselných technológií si dovoľuje pozvať zamestnancov a študentov fakulty na

Zhromaždenie akademickej obce FPT

ktoré sa uskutoční dňa 13.12.2013 o 9:00 hod. v jedálni FPT.

Značky:

Dni vedy a techniky na FPT v Púchove

Vedenie FPT v Púchove si dovoľuje pozvať širokú verejnosť na

Dni vedy a techniky na FPT v Púchove

v dňoch 13. 11. 2013 až 15. 11. 2013

Viac informácii nájdete v priloženom letáku:


Značky: