Slávnostná imatrikulácia novoprijatých študentov na FPT 2011

Dekan FPT v Púchove pozýva študentov a zamestnancov fakulty na SLÁVNOSTNÚ IMATRIKULÁCIU novoprijatých študentov prvého ročníka dennej formy bakalárskeho štúdia, ktorá sa uskutoční dňa 04. novembra 2011 o 10.00 hod. v AULE FPT.

  • miesto: AULA FPT
  • účasť: povinná účasť imatrikulovaných študentov
  • podmienka: vyžaduje sa spoločenské oblečenie
  • nácvik: 03.11.2011 o 14.00 hod
Značky: