Dekanské voľno dňa 18. 11. 2011

Dňa 18. 11. 2011 na základe schválenia KD FPT, udeľuje dekan fakulty študentom dekanské voľno.

Značky: