Zhromaždenie akademickej obce FPT

Dekan Fakulty priemyselných technológií si dovoľuje pozvať zamestnancov a študentov fakulty na

ZHROMAŽDENIE AKADEMICKEJ OBCE FPT,

ktoré sa uskutoční dňa 28. 02. 2012 o 10,00 hodine v aule fakulty.

Témou stretnutia bude:

  1. aktuálna situácia ohľadne sťahovania pracoviska KPD FPT v Ružomberku,
  2. diskusia,
  3. záver.

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
dekan FPT

 

Značky: