Oznam: V stredu 2. mája bude prebiehať výučba podľa rozvrhu na deň utorok

Na základe rozhodnutia Kolégia dekana zo dňa 25.04.2012 bude na FPT v stredu 2. mája 2012
prebiehať výučba podľa rozvrhu na deň utorok (párny týždeň).

Značky: