Prijímacie konanie na 3. stupeň štúdia na FPT v Púchove

Zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na FPT v Púchove na akademický rok 2012/13 a tématické okruhy štúdia sú dostupné na stiahnutie ako PDF súbory:

Značky: