Prijímacie konanie na 3. stupeň štúdia na TnUAD v Trenčíne

Zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na TnUAD v Trenčíne na akademický rok 2012/13 a tématické okruhy doktorandského štud.programu Anorganické technológie a nekovové materiály 2012/13 sú dostupné na stiahnutie ako PDF súbory:

Značky: