Záujem zamestnávateľov o absolventov FPT

Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove bola vyhodnotená na 7. mieste medzi fakultami s najvyšším záujmom zamestnávateľov v roku 2011. Zdroj: Profesia.sk

Značky: