Obhajoby doktorandských dizertačných prác

Dekan Fakulty priemyselných technológií v Púchove, oznamuje, že:

Ing. Katarína Faturíková, denná doktorandka TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 31. augusta 2012 o 9,00 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Senzorické vlastnosti SiO2-TiO2-Al2O3 vrstiev pripravených metódou sól-gél

a

Ing. Jaroslav Ligas, denný doktorand TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra priemyselného dizajnu v Ružomberku obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 31. augusta 2012 o 10,30 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Komplexné hodnotenie povrchových, štruktúrnych a mechanických vlastností vlnených a zmesových priadzí

a

Ing. Katarína Štefanková, denná doktorandka TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra materiálových technológií a environmentu obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 31. augusta 2012 o 12,30 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Príprava vláknitých materiálov v interakcii s fyziologickými vlastnosťami na báze modifikovaných PP, celulózových a mikrobiálnych vlákien

a

Ing. Helena Hrnčiariková, denná doktorandka TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra materiálového inžinierstva obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 31. augusta 2012 o 14,00 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Vplyv vstupných materiálových charakteristík pre výpočtové modelovanie technologického procesu výroby skla

 

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne oznamuje, že

Ing. Róbert Janík, denný doktorand TnUAD v Trenčíne, obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 30. augusta 2012 o 13,00 hod. na FPT v Púchove, č. d. D218. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Interakcie vrstevnatých kremičitanov s hydroxyderivátmi a dimetylderivátmi fenolu
 


Dokumenty na stiahnutie vo formáte PDF:

Značky: