OZNAM: Akademický rok 2012/2013 na FPT v Púchove

Výučba pre všetky študijné programy na FPT v Púchove, vrátane ŠP textilná technológia a návrhárstvo, sa bude uskutočňovať v priestoroch FPT na adrese I. Krasku v Púchove podľa aktuálneho rozvrhu. Ubytovanie študentov je zabezpečené na ŠD v areáli FPT v Púchove. Študenti majú možnosť ubytovať sa už v nedeľu 23. 9. 2012 v čase od 13.00 do 19.00 h. Bližšie informácie o ubytovaní na tel.č.: 032/7400842.

Značky: