Začiatok výučby pre externých študentov

Začiatok výučby pre externých študentov bude 29. 09.2012 (sobota) podľa rozvrhu, ktorý bude zverejnený na webstránke FPT

Značky: