Obhajoby doktorandských dizertačných prác

Dekan Fakulty priemyselných technológií v Púchove, oznamuje, že:

Ing. Jaroslava Janíčková, denná doktorandka TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra materiálových technológií a environmentu obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 30. januára 2013 o 10,30 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Aditíva na báze biopolymérov v gumárenských zmesiach

a

Ing. Annamária Petráňová, denná doktorandka TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra materiálového inžinierstva obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 30. januára 2013 o 10,00 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Hodnotenie úrovne degradácie a stanovenie zvyškovej životnosti vysokolegovaných rúr po dlhodobej prevádzke v petrochemickom priemysle


Dokumenty na stiahnutie vo formáte PDF:

Značky: