dekanské voľno dňa 23. 11. 2012 od 9,30 hodiny do 12,00

Dňa 23. 11. 2012 z dôvodu konania sa imatrikulácií študentov 1. ročníka je udelené dekanské voľno študentom FPT v čase od 9,30 hodiny do 12,00hodiny.

doc. RNDr. Ján Bezecný, PhD.
prodekan FPT