Študijné oddelenie FPT zatvorené od 20.12.2012 – 06.01.2013

Pre čerpanie dovolenky bude študijné oddelenie FPT v Púchove zatvorené

od 20.12.2012 – 06.01.2013.


Želám Vám veselé Vianoce a šťastný Nový rok!

Ing. Zdenka Peclerová
referát študijného oddelenia FPT