Oznam pre študentov denného štúdia: Začiatok výučby bude 11. 02. 2013

Z rozhodnutia Kolégia dekana č. 1/2013 bude začiatok výučby letného semestra pre študentov denného štúdia posunutý na

11. februára 2013.

Poznámka: výučba externých študentov začína 09.02.2013 podľa rozvrhu, ktorý bude zverejnený na webstránke FPT. ŠO FPT
 

Značky: