Pozvánka na seminár 7.mája 2013

Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove
a
SAIA, n. o.
Slovenská akademická informačná agentúra

Vás pozývajú na seminár

ZAHRANIČNÉ ŠTUDIJNÉ  A VÝSKUMNÉ POBYTY

7. mája 2013 (utorok) v čase 9.00-11.00 v miestnosti č. 321 na FPT v Púchove sa dozviete:

  • postup pri príprave podkladov (kedy, kde, ako?)
  • príprava podkladov (čo k tomu treba?)
  • aktuálne výzvy: semestrálne pobyty, krátkodobé výskumné, vedecké a prednáškové pobyty, odborné kurzy, pobyty spojené s vypracovaním bakalárskych, diplomových a dizertačných prác a ďalšie ponuky

UCHÁDZAJTE SA O ŠTIPENDIÁ A GRANTY
pre študentov a doktorandov

Bližšie informácie: saia.zilina@saia.sk


Pôvodý dokument na stiahnutie je vo formáte pdf:

Značky: