Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce

Dekan Fakulty priemyselných technológií v Púchove, oznamuje, že:

Dipl. Ing. Andreas Geiss, externý doktorand TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra materiálového inžinierstva obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 14. júna 2013 o 9,00 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Advanced materials and their characteristics in ultra precision manufacturing processes

Pokrokové materiály a ich charakteristika v ultraprecíznych výrobných procesoch


Dokumenty na stiahnutie vo formáte PDF:

Značky: