Obhajoby doktorandských dizertačných prác

Dekan Fakulty priemyselných technológií v Púchove, oznamuje, že:

Ing. Matej Drobný, denný doktorand TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra materiálového inžinierstva obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 21. augusta 2013 o 13,00 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Vplyv rôznych teplôt sublimačnej potlače na vybrané vlastnosti špeciálnych športových odevov

 

Ing. Blanka Fusková, denná doktorandka TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra materiálového inžinierstva obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 21. augusta 2013 o 9,00 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Optimalizácia kvality výroby skla vzhľadom na chyby v skle

 

Ing. Michal Hajas, denný doktorand TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra materiálového inžinierstva obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 23. augusta 2013 o 10,30 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Korózne procesy dvojvrstvových rúr v regeneračnom kotle

Ing. Zuzana Jankurová, denná doktorandka TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra materiálových technológií a environmentu obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 22. augusta 2013 o 9,00 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Štúdium vlastností polymérnych materiálov s plnivami na báze ílových minerálov

Ing. Martina Loduhová, denná doktorandka TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra materiálových technológií a environmentu obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 23. augusta 2013 o 9,00 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Ióny toxických kovov a ich interakcie v silikátových materiáloch

 

Ing. Natália Luptáková, denná doktorandka TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra materiálového inžinierstva obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 22. augusta 2013 o 13,00 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Interakcia zliatinových prvkov so žiaruvzdornou keramikou pri výrobe oxidu zinočnatého

 


Dokumenty na stiahnutie vo formáte PDF:

Značky: