OZNAM: Záujemcovia o ubytovanie na ak. rok 2013/2014 sú povinní prihlásiť sa do AIS do 8.9.2013.

Vážení študenti,

záujemcovia o ubytovanie na akademický rok 2013/2014, sú povinní prihlásiť sa do AIS.
Túto možnosť máte ešte do 8.9.2013. Po tomto termíne už nebude možné dať požiadavku na ubytovanie.