Vyhlásenie doplňujúcich volieb členov do Študentskej časti AS TnUAD za FPT v Púchove a Harmonogram volieb