Posunutie začiatku zimného semestra 2013/2014

V zmysle rozhodnutia Kolégia dekana zo dňa 17.09.2013 sa začiatok zimného semestra akademického roku 2013/2014
z technických príčin posúva

z 23. septembra 2013 na 01. októbra 2013.

Rozvrh výučby pre všetkých študentov bude zverejnený na webstránke FPT.

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
dekan fakulty

 

Značky: