Pozvánka na slávnostné otvorenie ak. roku 2013/2014

Dekan FPT v Púchove prof. Ing. Ján Vavro, PhD. srdečne pozýva všetkých študentov a zamestnancov fakulty na

slávnostné otvorenie akademického roku a zimného semestra 2013/2014 dňa 01.10.2013 o 09.00 hod. v aule.

Po slávnostnom zahájení bude pokračovať výučba podľa zverejneného rozvrhu.

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
dekan fakulty

Značky: