Obhajoby doktorandských dizertačných prác

Dekan Fakulty priemyselných technológií v Púchove, oznamuje, že:

Ing. Ivan Kováč, denný doktorand TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra numerických metóda v výpočtového modelovania - obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 25. októbra 2013 o 11,00 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Modálna analýza pneumatiky s ohľadom na materiálové parametre jednotlivých častí plášťa a optimalizácia času výpočtu

 

Ing. Róbert Vanc, denný doktorand TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra numerických metód a výpočtového modelovania obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 25. októbra 2013 o 09,00 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Výskum kompozitných materiálov a ich využitie pre nosnú sústavu lietadiel

 


Dokumenty na stiahnutie vo formáte PDF:

Značky: