IMATRIKULÁCIA novoprijatých študentov

Vážení študenti 1. ročníkov denného bakalárskeho štúdia, oznamujeme Vám, že:

12. novembra 2013 o 10.00 hod. sa koná IMATRIKULÁCIA novoprijatých študentov

miesto: Divadlo Púchov
účasť novoprijatých študentov: POVINNÁ
podmienka: vyžaduje sa spoločenské oblečenie !!!
nácvik: bližšie informácie novoprijatým študentom denného Bc. štúdia podá prodekanka pre študijné záležitosti Ing. Dana Bakošová, PhD.
 

Značky: