Nácvik imatrikulácií pre novoprijatých študentov

Nácvik imatrikulácií pre novoprijatých študentov denného bakalárskeho štúdia sa koná

11. novembra 2013 (pondelok) o 12.00 hod. 
v Divadle Púchov. 

Účasť imatrikulovaných študentov na nácviku je povinná !!!
 

Značky: