Zhromaždenie akademickej obce FPT

Dekan Fakulty priemyselných technológií si dovoľuje pozvať zamestnancov a študentov fakulty na

Zhromaždenie akademickej obce FPT

ktoré sa uskutoční dňa 13.12.2013 o 9:00 hod. v jedálni FPT.

Značky: