Deň otvorených dverí 28. januára 2014

Pozývame študentov a vyučujúcich stredných škôl na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, 28. januára 2014 so začiatkom
o 10:00 v aule FPT

Program

  • 10.00 – 10.45 Privítanie, informácia o možnostiach štúdia na FPT v Púchove
  • 10.45 – 12.00 Prehliadka špecializovaných učební a laboratórií FPT

Tešíme sa na Vašu účasť
 

Značky: