Ponuka pracovných pozícií vrámci projektu "Transfer odbornosti do praxe"

Fakulta priemyselných technológií v Púchove TnU AD v Trenčíne ponúka post-doktorandské a inžinierske pracovné pozície na pracovisku FPT v Púchove TnU AD v Trenčíne vrámci podporeného projektu „TRANSFER ODBORNOSTI DO PRAXE“ zameraného na rozvoj spolupráce s výrobnými podnikmi.


Pracovné ponuky sú dostupné na stiahnutie vo formáte PDF:

Značky: