Začiatok letného semestra 2013/2014 sa posúva na 17. februára 2014

V zmysle rozhodnutia Kolégia dekana zo dňa 22.01.2014 sa začiatok letného semestra akademického roku 2013/2014 z technických dôvodov posúva z 10. februára 2014 na 17. februára 2014.

prof Ing. Ján Vavro, PhD.
dekan fakulty