Vyhlásenie volieb do zamestnaneckej a študentskej časti AS FPT

Vážená akademická obec!

Akademický senát FPT TnU AD vyhlasuje:

voľby členov do zamestnaneckej časti AS FPT TnU AD
a
voľby členov do študentskej časti AS FPT TnU AD

Voľby členov do zamestnaneckej a studentskej časti AS FPT TnU AD budú

05.11.2014 na FPT v Púchove

 


Plné znenie oznamov na stiahnutie vo formáte JPEG:

Značky: