Nácvik promócií

19.06.2014 (štvrtok) - 14.00 hod.
Divadlo Púchov

• Termín nácviku na promócie je pre každého absolventa povinný.
• Na nácviku absolventi podpíšu prevzatie diplomu v knihe absolventov. Diplom im bude odovzdaný na promóciách.

študijné oddelenie FPT Púchov
 

Značky: