Harmonogram promócií 2013/2014

Miesto promócií: Divadlo Púchov (Štefánikova ul.)

• absolventi sú povinní dostaviť sa pol hodinu pred začatím promócie

• 20.06.2014 - 09.00 hod.
➢ (MIDI) materiálové inžinierstvo - denné inžinierske štúdium
➢ (MIEI) materiálové inžinierstvo - externé inžinierske štúdium
➢ PhD. štúdium, docentúra

• 20.06.2014 - 11.00 hod.
➢ (ECHTDB) environmentálne a chemické technológie - denné bakalárske štúdium
➢ (ECHTEB) environmentálne a chemické technológie - externé bakalárske štúdium
➢ (MTDB) materiálová technológia - denné bakalárske štúdium
➢ (MTEB) materiálová technológia - externé bakalárske štúdium
➢ (TTNDBRU) textilná technológia a návrhárstvo - denné bakalárske štúdium

študijné oddelenie FPT