Vyhlásenie volieb do zamestnaneckej časti akademického senátu

Vážená akademická obec. Akademický senát vyhlasuje voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu TnUAD v Trenčíne za FPT v Púchove.

Voľby členov podľa Zásad volieb AS TnUAD budú 25. a 26. októbra 2011 na FPT v Púchove.

Celý oznam je na stiahnutie vo formáte PDF:

Značky: