Oznam: verejná habilitačná prednáška Ing. Marty Kianicovej, PhD.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle § 1, ods. 11 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor sa  bude konať na Fakulte priemyselných technológií TnUAD v Púchove,  I. Krasku 491/30, v učebni D218, dňa 14.10.2011 o 10,00 hodine verejná habilitačná prednáška Superzliatiny a ich povlaky Ing. Marty Kianicovej, PhD., pracovníčky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulty priemyselných technológií so sídlom v Púchove a obhajoba habilitačnej práce Povlaky pre vysokoteplotné aplikácie a kritérium ich degradácie po prehriatí  v odbore 5.2.26 materiály.

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
dekan FPT TnUAD


Pôvodný oznam vo formáte pdf

Značky: