Aktuality

Nácvik imatrikulácií pre novoprijatých študentov

Nácvik imatrikulácií pre novoprijatých študentov denného bakalárskeho štúdia sa koná

11. novembra 2013 (pondelok) o 12.00 hod. 
v Divadle Púchov. 

Účasť imatrikulovaných študentov na nácviku je povinná !!!
 

Značky:

IMATRIKULÁCIA novoprijatých študentov

Vážení študenti 1. ročníkov denného bakalárskeho štúdia, oznamujeme Vám, že:

12. novembra 2013 o 10.00 hod. sa koná IMATRIKULÁCIA novoprijatých študentov

miesto: Divadlo Púchov
účasť novoprijatých študentov: POVINNÁ
podmienka: vyžaduje sa spoločenské oblečenie !!!
nácvik: bližšie informácie novoprijatým študentom denného Bc. štúdia podá prodekanka pre študijné záležitosti Ing. Dana Bakošová, PhD.
 

Značky:

Obhajoby doktorandských dizertačných prác

Dekan Fakulty priemyselných technológií v Púchove, oznamuje, že:

Ing. Ivan Kováč, denný doktorand TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra numerických metóda v výpočtového modelovania - obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 25. októbra 2013 o 11,00 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Modálna analýza pneumatiky s ohľadom na materiálové parametre jednotlivých častí plášťa a optimalizácia času výpočtu

 

Ing. Róbert Vanc, denný doktorand TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra numerických metód a výpočtového modelovania obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 25. októbra 2013 o 09,00 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Výskum kompozitných materiálov a ich využitie pre nosnú sústavu lietadiel

 

Značky:

OZNAM: Povinné školenie BOZP pre študentov 1. ročníkov Bc., Ing. a PhD. štúdia

Dňa 11.10.2013 o 11.00 hod. sa uskutoční povinné školenie BOZP pre študentov 1. ročníkov Bc., Ing. a PhD. štúdia - (denní - 135 študentov, externí - 53 študentov) .
 

Značky:

Informačný seminár o zahraničných študijných pobytoch

Študenti FPT! Máte záujem študovať v zahraničí? Príďte na INFORMAČNÝ SEMINÁR O ZAHRANIČNÝCH ŠTUDIJNÝCH POBYTOCH dňa 14. 10. 2013 o 9.00 h v učebni PDs 321 na Fakulte priemyselných technológií v Púchove.

Viac info v prílohe vo formáte pdf:

Značky:

Kandidáti do doplňujúcich volieb AS TnUAD za študentskú časť FPT v Púchove

Kandidáti do doplňujúcich volieb AS TnUAD za študentskú časť FPT v Púchove:

Značky:

Pozvánka na slávnostné otvorenie ak. roku 2013/2014

Dekan FPT v Púchove prof. Ing. Ján Vavro, PhD. srdečne pozýva všetkých študentov a zamestnancov fakulty na

slávnostné otvorenie akademického roku a zimného semestra 2013/2014 dňa 01.10.2013 o 09.00 hod. v aule.

Po slávnostnom zahájení bude pokračovať výučba podľa zverejneného rozvrhu.

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
dekan fakulty

Značky:

Posunutie začiatku zimného semestra 2013/2014

V zmysle rozhodnutia Kolégia dekana zo dňa 17.09.2013 sa začiatok zimného semestra akademického roku 2013/2014
z technických príčin posúva

z 23. septembra 2013 na 01. októbra 2013.

Rozvrh výučby pre všetkých študentov bude zverejnený na webstránke FPT.

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
dekan fakulty

 

Značky:

Začiatok výučby pre externých študentov bude 28. 09.2013 (sobota)

Začiatok výučby pre externých študentov bude 28. 09.2013 (sobota) podľa rozvrhu, ktorý bude zverejnený na webstránke FPT

ŠO FPT
 

Značky: