Aktuality

Oznam: Doprava účastníkov slávnostného zahájenia ak.roku z Púchova do Trenčína

Dňa 23.09.2013 je zabezpečený autobus pre účastníkov slávnostného zahájenia akademického roku 2013/2014.

Odchod autobusu do Trenčína je o 8,45 hod. z parkoviska od budovy študentského domova v Púchove.
 

Značky:

Obhajoby doktorandských dizertačných prác

Dekan Fakulty priemyselných technológií v Púchove, oznamuje, že:

Ing. Matej Drobný, denný doktorand TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra materiálového inžinierstva obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 21. augusta 2013 o 13,00 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Vplyv rôznych teplôt sublimačnej potlače na vybrané vlastnosti špeciálnych športových odevov

 

Ing. Blanka Fusková, denná doktorandka TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra materiálového inžinierstva obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 21. augusta 2013 o 9,00 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Optimalizácia kvality výroby skla vzhľadom na chyby v skle

 

Ing. Michal Hajas, denný doktorand TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra materiálového inžinierstva obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 23. augusta 2013 o 10,30 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Korózne procesy dvojvrstvových rúr v regeneračnom kotle

Ing. Zuzana Jankurová, denná doktorandka TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra materiálových technológií a environmentu obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 22. augusta 2013 o 9,00 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Štúdium vlastností polymérnych materiálov s plnivami na báze ílových minerálov

Ing. Martina Loduhová, denná doktorandka TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra materiálových technológií a environmentu obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 23. augusta 2013 o 9,00 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Ióny toxických kovov a ich interakcie v silikátových materiáloch

 

Ing. Natália Luptáková, denná doktorandka TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra materiálového inžinierstva obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 22. augusta 2013 o 13,00 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Interakcia zliatinových prvkov so žiaruvzdornou keramikou pri výrobe oxidu zinočnatého

 

Značky:

Celouniverzitná dovolenka

Z dôvodu čerpania celouniverzitnej dovolenky bude

Fakulta priemyselných technológií v Púchove v termíne

29.07.2013 – 11.08.2013

ZATVORENÁ
 

Značky:

Zápis študentov do vyšších ročníkov v ak. roku 2013/2014

  • Termín zápisu je pre každého študenta povinný!!!
  • V prípade osobnej neúčasti je možné akceptovať osobu, ktorá môže študenta zastúpiť na zápise formou písomného úradne overeného splnomocnenia.

Na zápis je potrebné si priniesť:

  • index
  • preukaz študenta
  • poplatok o zaplatení prolongačnej známky v sume:

denní študenti: 7,00 Eur
externí študenti: 2,50 Eura

Značky:

II. kolo štátnych skúšok na FPT ak. rok 2012/2013 – august 2013

Pokyny pre končiacich študentov I. stupňa (Bc.) a II. stupňa (Ing.):

V dňoch 15. augusta - 20. augusta 2013 bude sa konať II. kolo štátnej skúšky na Fakulte priemyselných technológií so sídlom v Púchove.

Harmonogram dôležitých termínov a ostatné pokyny sú v priloženom PDF dokumente


Značky:

Harmonogram a nácvik promócií 2013

Promócie sa konajú dňa 21.06.2013 o 9:00 a 11:00. Harmonogram nájdete v priložených oznamoch.

Nácvik promócií je dňa 20.06.2013 (štvrtok) - 14.00 hod. v hoteli Alexandra.


Pôvodné oznamy na stiahnutie vo formáte PDF:

Značky:

Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce

Dekan Fakulty priemyselných technológií v Púchove, oznamuje, že:

Dipl. Ing. Andreas Geiss, externý doktorand TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra materiálového inžinierstva obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 14. júna 2013 o 9,00 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Advanced materials and their characteristics in ultra precision manufacturing processes

Pokrokové materiály a ich charakteristika v ultraprecíznych výrobných procesoch

Značky:

Pozvánka na seminár 7.mája 2013

Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove
a
SAIA, n. o.
Slovenská akademická informačná agentúra

Vás pozývajú na seminár

ZAHRANIČNÉ ŠTUDIJNÉ  A VÝSKUMNÉ POBYTY

7. mája 2013 (utorok) v čase 9.00-11.00 v miestnosti č. 321 na FPT v Púchove sa dozviete:

  • postup pri príprave podkladov (kedy, kde, ako?)
  • príprava podkladov (čo k tomu treba?)
  • aktuálne výzvy: semestrálne pobyty, krátkodobé výskumné, vedecké a prednáškové pobyty, odborné kurzy, pobyty spojené s vypracovaním bakalárskych, diplomových a dizertačných prác a ďalšie ponuky

UCHÁDZAJTE SA O ŠTIPENDIÁ A GRANTY
pre študentov a doktorandov

Bližšie informácie: saia.zilina@saia.sk


Pôvodý dokument na stiahnutie je vo formáte pdf:

Značky:

Oznam: Odhalenie Pamätnej tabule k okupačnému štrajku študentov

Dňa 11.04.2013 o 09.00 h. sa na našej fakulte uskutoční slávnostné odhalenie Pamätnej tabule k okupačnému štrajku študentov za záchranu FPT v Púchove. Počas trvania slávnosti bude výučba prerušená

Značky: