Aktuality

Vyhlásenie študentov FPT so sídlom v Púchove

Vyhlásenie študentov FPT so sídlom v Púchove si môžete stiahnuť vo formáte PDF:

Značky:

Príkaz dekana č. 9/2012


Dokument je na stiahnutie vo formáte pdf

Značky:

Oznam pre externých študentov

V sobotu 29. 9. 2012 bude otvorená fakultná knižnica FPT v Púchove (internát 6. poschodie) v čase 8,00 - 12,00 hod.

Značky:

Rozvrh Hodín 2012/2013 (zimný semester)

Milí študenti, rozvrhy na zimný semester 2012/2013 boli zverejnené na stiahnutie vo formáte PDF

Letný semester

Značky:

Začiatok výučby pre externých študentov

Začiatok výučby pre externých študentov bude 29. 09.2012 (sobota) podľa rozvrhu, ktorý bude zverejnený na webstránke FPT

Značky:

Slávnostné zahájenie akademického roka 2012/2013 na FPT v Púchove

Dekan Fakulty priemyselných technológií so sídlom v Púchove pozýva všetkých študentov a zamestnancov fakulty na slávnostné zahájenie akademického roka 2012/2013 na FPT v Púchove dňa 25.09.2012 o 9.00 h v Aule.

Značky:

OZNAM: Akademický rok 2012/2013 na FPT v Púchove

Výučba pre všetky študijné programy na FPT v Púchove, vrátane ŠP textilná technológia a návrhárstvo, sa bude uskutočňovať v priestoroch FPT na adrese I. Krasku v Púchove podľa aktuálneho rozvrhu. Ubytovanie študentov je zabezpečené na ŠD v areáli FPT v Púchove. Študenti majú možnosť ubytovať sa už v nedeľu 23. 9. 2012 v čase od 13.00 do 19.00 h. Bližšie informácie o ubytovaní na tel.č.: 032/7400842.

Značky:

Obhajoby doktorandských dizertačných prác

Dekan Fakulty priemyselných technológií v Púchove, oznamuje, že:

Ing. Katarína Faturíková, denná doktorandka TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 31. augusta 2012 o 9,00 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Senzorické vlastnosti SiO2-TiO2-Al2O3 vrstiev pripravených metódou sól-gél

a

Ing. Jaroslav Ligas, denný doktorand TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra priemyselného dizajnu v Ružomberku obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 31. augusta 2012 o 10,30 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Komplexné hodnotenie povrchových, štruktúrnych a mechanických vlastností vlnených a zmesových priadzí

a

Ing. Katarína Štefanková, denná doktorandka TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra materiálových technológií a environmentu obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 31. augusta 2012 o 12,30 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Príprava vláknitých materiálov v interakcii s fyziologickými vlastnosťami na báze modifikovaných PP, celulózových a mikrobiálnych vlákien

a

Ing. Helena Hrnčiariková, denná doktorandka TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra materiálového inžinierstva obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 31. augusta 2012 o 14,00 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Vplyv vstupných materiálových charakteristík pre výpočtové modelovanie technologického procesu výroby skla

 

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne oznamuje, že

Ing. Róbert Janík, denný doktorand TnUAD v Trenčíne, obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 30. augusta 2012 o 13,00 hod. na FPT v Púchove, č. d. D218. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Interakcie vrstevnatých kremičitanov s hydroxyderivátmi a dimetylderivátmi fenolu
 

Značky:

Harmonogram zápisov študentov FPT pre akademický rok 2012/2013

Harmonogram zápisov študentov na FPT pre akademický rok 2012/2013 je na stiahnutie vo formáte pdf:

Značky:

Prijímacie konanie na 3. stupeň štúdia na TnUAD v Trenčíne

Zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na TnUAD v Trenčíne na akademický rok 2012/13 a tématické okruhy doktorandského štud.programu Anorganické technológie a nekovové materiály 2012/13 sú dostupné na stiahnutie ako PDF súbory:

Značky: