Aktuality

Harmonogram a nácvik promócií 2012

Promócie sa konajú dňa 22.06.2012 o 9:00 a 11:00. Harmonogram nájdete v priložených oznamoch.

Nácvik promócií je dňa 21.06.2012 (štvrtok) - 14.00 hod. v hoteli Alexandra.


Pôvodné oznamy na stiahnutie vo formáte PDF:

Značky:

Prijímacie konanie na 3. stupeň štúdia na FPT v Púchove

Zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na FPT v Púchove na akademický rok 2012/13 a tématické okruhy štúdia sú dostupné na stiahnutie ako PDF súbory:

Značky:

Oznam: V stredu 2. mája bude prebiehať výučba podľa rozvrhu na deň utorok

Na základe rozhodnutia Kolégia dekana zo dňa 25.04.2012 bude na FPT v stredu 2. mája 2012
prebiehať výučba podľa rozvrhu na deň utorok (párny týždeň).

Značky:

Conti Open Day 2012

Využite šancu pozrieť si zblízka výrobu pneumatík, stretnúť sa s manažmentom, dozvedieť sa informácie o vývoji pneumatík a ďaľších zaujímavých témach. Taktiež budete mať príležitosť získať informácie o možnostiach spolupráce i uplatnenia sa v koncerne Continental.

Kedy? 29.5. 2012
O koľkej? o 9.00 hod.
Kde? Spoločnosť Continental, T. Vansovej 1054, Púchov

V prípade záujmu nahláste svoju účasť na divíziu Ľudské zdroje.


Značky:

Štipendijný program Kia Motors Slovakia s.r.o.

Štipendijný program Kia Motors Slovakia s.r.o. je určený študentom vysokých škôl, ktorí chcú získať cenné profesijné skúsenosti už počas štúdia a pripravť sa na pozíciu v silnej medzinárodnej firme.

Viac informácií v priloženom dokumente (formát pdf):

Značky:

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta

Dekan Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zákonom č.552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

  • vedúci Katedry priemyselných technológií a materiálov.
Značky:

Informačný deň mobilít na FPT v Púchove

Dňa 29.02.2012 o 10.30h v učebni PDs 127 sa uskutoční

INFORMAČNÝ DEŇ MOBILÍT ERASMUS.


Viac info je na stiahnutie v PDF formáte:

Značky:

Zhromaždenie akademickej obce FPT

Dekan Fakulty priemyselných technológií si dovoľuje pozvať zamestnancov a študentov fakulty na

ZHROMAŽDENIE AKADEMICKEJ OBCE FPT,

ktoré sa uskutoční dňa 28. 02. 2012 o 10,00 hodine v aule fakulty.

Témou stretnutia bude:

  1. aktuálna situácia ohľadne sťahovania pracoviska KPD FPT v Ružomberku,
  2. diskusia,
  3. záver.

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
dekan FPT

 

Značky:

Začiatok LS 2011/2012 sa posúva

Na základe rozhodnutia Kolégia dekana FPT zo dňa 25.1.2012,

sa začiatok letného semestra 2011/2012 posúva od 13.2.2012.

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
dekan FPT

Značky:

Príkaz rektora č. 1/2012

Obsah príkazu nájdete v pripojenom dokumente.


Značky: