Aktuality

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta učiteľa do funkcie docent

Dekan FPT vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest pre Fakultu priemyselných technológií v Púchove:

dve funkčné miesta vysokoškolského učiteľa do funkcie docentna Katedru chemických technológií a environmentu v odbore  materiály.

Značky:

Prednáška na tému: Vplyv distribúcie elektrickej energie na životné prostredie

Katedra chemických technológií a environmentu FPT TnUAD v Púchove pozýva študentov a zamestnancov na prednášku:

„VPLYV DISTRIBÚCIE ELEKTRICKEJ ENERGIE NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE“

Prednáška sa uskutoční dňa 10.5.2011 o 9,45 hod. v AULE.

Prednášajúci: Ing. Fraisse SSE a.s. Žilina
Ing. Skrísová SSE a.s. Žilina


 

Značky:

Poplatky za externé štúdium

Výška ročného školného pre akademický rok 2011/2012 je v priloženom dokumente na stiahnutie vo formáte PDF:

Značky:

Oznam: termín podávania prihlášok na externé štúdium bol posunutý

Na základe novelizácie zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. bol posunutý termín podávania prihlášok na externé štúdium v bakalárskom, inžinierskom, doktorandskom stupni štúdia na Fakulte priemyselných technológií TnU AD v Púchove do 08. júla 2011. Výška školného pre externé štúdium od šk. roku 2011/2012 bude zverejnená do 07. mája 2011.

doc. RNDr. Ján Bezecný, CSc.
prodekan pre pedagogickú činnosť FPT

Značky:

SPP a SPP-distribúcia ponúkajú pracovnú príležitosť

Si študent 5. ročníka VŠ, absolvent VŠ bez praxe alebo absolvent s prvými praktickými skúsenosťami?
Si flexibilný a ochotný rozvíjať sa?
Ovládaš anglický jazyk?

Ak si odpovedal áno, pre teba je určený

ABSOLVENTSKÝ ROZVOJOVÝ PROGRAM

Značky:

Veľkonočné prázdniny

V dňoch 20.04.2011 - 26.04.2011 budú pre denných a externých študentov FPT

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

poznámka: výučba začína  27.04.2011 (V STREDU)

Značky:

Zhromaždenie akademickej obce FPT

Dekan Fakulty priemyselných technológií si dovoľuje pozvať zamestnancov a študentov fakulty na Zhromaždenie akademickej obce FPT, ktoré sa uskutoční dňa 7.4.2011 o 10,00 hodine v aule fakulty.

Značky:

Inauguračná prednáška na tému: Vplyv prísad na materiálové vlastnosti gumárenských zmesí a environmentálne aspekty výroby

Predseda Vedeckej rady FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne v zmysle §4, ods. 10 vyhlášky MŠ SR č.6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že sa na Fakulte priemyselných technológií TnUAD v Púchove, I. Krasku 491/30, v učebni D218 uskutoční dňa 8.4.2011: o 9,00 hodine verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Dariny Ondrušovej, PhD., pracovníčky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulty priemyselných technológií so sídlom v Púchove, na tému: Vplyv prísad na materiálové vlastnosti gumárenských zmesí a environmentálne aspekty výroby v odbore 5.2.26 materiály a o 10,30 hodine sa uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Pavla Lizáka, PhD., pracovníka Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulty priemyselných technológií so sídlom v Púchove, na tému: Vplyv štruktúry materiálov        na fyziológiu odievania v odbore 5.2.26 materiály

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
predseda VR FPT TnUAD

 

Značky:

Habilitačná prednáška na tému: Vulkanizácia kaučukov

Predseda Vedeckej rady FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne v zmysle §1, ods. 14 vyhlášky MŠ SR č.6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že sa na Fakulte priemyselných technológií TnUAD v Púchove, I. Krasku 491/30, v učebni D218 uskutoční dňa 8.4.2011 o 13,00 hodine verejná habilitačná prednáška Ing.  Milana Olšovského, PhD., pracovníka Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulty priemyselných technológií so sídlom v Púchove, na tému: Vulkanizácia kaučukov a obhajoba habilitačnej práce Sírne vulkanizačné činidlá v odbore 5.2.26 materiály.

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
predseda VR FPT TnUAD

Značky:

Oznam: 28.02.2011 bude zrušená výučba

Na základe rozhodnutia KD FPT zo dňa 16.02.2011 bude dňa 28.02.2011 t.j. v pondelok z dôvodu celodenného školenia BOZP pracovníkov a doktorandov FPT zrušená výučba.

Značky: