Kontakt

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
I.Krasku 491/30
020 01 Púchov

Cesta k nám