Deň otvorených dverí na FPT v Púchove

Stredoškoláci!
Dňa 28. januára sa na Fakulte priemyselných technológií v Púchove uskutoční deň otvorených dverí.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Zhromaždenie akademickej obce FPT

Dekan Fakulty priemyselných technológií si dovoľuje pozvať zamestnancov a študentov fakulty na

Zhromaždenie akademickej obce FPT

ktoré sa uskutoční dňa 13.12.2013 o 9:00 hod. v jedálni FPT.

Značky:

Dni vedy a techniky na FPT v Púchove 2013

...cesta ku zvýšeniu záujmu mládeže o techniku

V dňoch 13. – 15. 11. 2013 počet mladých ľudí, ktorí sa pohybovali v priestoroch FPT v Púchove vzrástol o viac ako 100%. V rámci celoslovenského Týždňa vedy a techniky fakulta organizovala podujatie „Dni vedy a techniky na FPT v Púchove“, počas ktorého navštívilo fakultu viac ako 500 študentov stredných škôl a žiakov vyššieho stupňa základných škôl púchovského regiónu so svojimi vyučujúcimi. Pracovníci fakulty pre nich pripravili viacero pútavých prednášok spojených s praktickými ukážkami laboratórnych experimentov. Žiaci si v priestoroch laboratórií fakulty vyskúšali prácu so sklom, vlastnoručne si vyrobili kaučukové loptičky, vymodelovali dekoračné predmety z hliny, mali možnosť pomocou experimentov pochopiť, prečo nejesť jablko pred spaním, mohli sledovať mikroštruktúru rôznych materiálov optickým mikroskopom, či vyskúšať si prácu so simulátorom zaťažovania pneumatík. Podujatie bolo zamerané na zvýšenie záujmu mládeže o technický smer štúdia na FPT v Púchove so zameraním na rôzne druhy technických materiálov a celkovo prispelo k popularizácii štúdia technických odborov.

prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
prodekanka pre rozvoj a zahraničné vzťahy

OZNAM: Dňa 12. 11. 2013 bude prerušená výučba v čase od 9,00 do 12,00 hodiny.

Dňa 12. 11. 2013 z dôvodu konania sa imatrikulácií študentov 1. ročníka je prerušená výučba v čase od 9,00 do 12,00 hodiny.

Pri tejto príležitosti vedenie fakulty pozýva všetkých študentov a zamestnancov na 10,00 hodinu do Divadla na Štefánikovej ul. v Púchove.
 

Dni vedy a techniky na FPT v Púchove

Vedenie FPT v Púchove si dovoľuje pozvať širokú verejnosť na

Dni vedy a techniky na FPT v Púchove

v dňoch 13. 11. 2013 až 15. 11. 2013

Viac informácii nájdete v priloženom letáku:


Značky:

Nácvik imatrikulácií pre novoprijatých študentov

Nácvik imatrikulácií pre novoprijatých študentov denného bakalárskeho štúdia sa koná

11. novembra 2013 (pondelok) o 12.00 hod. 
v Divadle Púchov. 

Účasť imatrikulovaných študentov na nácviku je povinná !!!
 

Značky:

IMATRIKULÁCIA novoprijatých študentov

Vážení študenti 1. ročníkov denného bakalárskeho štúdia, oznamujeme Vám, že:

12. novembra 2013 o 10.00 hod. sa koná IMATRIKULÁCIA novoprijatých študentov

miesto: Divadlo Púchov
účasť novoprijatých študentov: POVINNÁ
podmienka: vyžaduje sa spoločenské oblečenie !!!
nácvik: bližšie informácie novoprijatým študentom denného Bc. štúdia podá prodekanka pre študijné záležitosti Ing. Dana Bakošová, PhD.
 

Značky:

Obhajoby doktorandských dizertačných prác

Dekan Fakulty priemyselných technológií v Púchove, oznamuje, že:

Ing. Ivan Kováč, denný doktorand TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra numerických metóda v výpočtového modelovania - obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 25. októbra 2013 o 11,00 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Modálna analýza pneumatiky s ohľadom na materiálové parametre jednotlivých častí plášťa a optimalizácia času výpočtu

 

Ing. Róbert Vanc, denný doktorand TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra numerických metód a výpočtového modelovania obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 25. októbra 2013 o 09,00 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Výskum kompozitných materiálov a ich využitie pre nosnú sústavu lietadiel

 

Značky:

OZNAM: Povinné školenie BOZP pre študentov 1. ročníkov Bc., Ing. a PhD. štúdia

Dňa 11.10.2013 o 11.00 hod. sa uskutoční povinné školenie BOZP pre študentov 1. ročníkov Bc., Ing. a PhD. štúdia - (denní - 135 študentov, externí - 53 študentov) .
 

Značky: