Prednáška na tému: Vplyv distribúcie elektrickej energie na životné prostredie

Katedra chemických technológií a environmentu FPT TnUAD v Púchove pozýva študentov a zamestnancov na prednášku:

„VPLYV DISTRIBÚCIE ELEKTRICKEJ ENERGIE NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE“

Prednáška sa uskutoční dňa 10.5.2011 o 9,45 hod. v AULE.

Prednášajúci: Ing. Fraisse SSE a.s. Žilina
Ing. Skrísová SSE a.s. Žilina


 

Značky:

Poplatky za externé štúdium

Výška ročného školného pre akademický rok 2011/2012 je v priloženom dokumente na stiahnutie vo formáte PDF:

Značky:

Oznam: termín podávania prihlášok na externé štúdium bol posunutý

Na základe novelizácie zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. bol posunutý termín podávania prihlášok na externé štúdium v bakalárskom, inžinierskom, doktorandskom stupni štúdia na Fakulte priemyselných technológií TnU AD v Púchove do 08. júla 2011. Výška školného pre externé štúdium od šk. roku 2011/2012 bude zverejnená do 07. mája 2011.

doc. RNDr. Ján Bezecný, CSc.
prodekan pre pedagogickú činnosť FPT

Značky:

SPP a SPP-distribúcia ponúkajú pracovnú príležitosť

Si študent 5. ročníka VŠ, absolvent VŠ bez praxe alebo absolvent s prvými praktickými skúsenosťami?
Si flexibilný a ochotný rozvíjať sa?
Ovládaš anglický jazyk?

Ak si odpovedal áno, pre teba je určený

ABSOLVENTSKÝ ROZVOJOVÝ PROGRAM

Značky:

Veľkonočné prázdniny

V dňoch 20.04.2011 - 26.04.2011 budú pre denných a externých študentov FPT

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

poznámka: výučba začína  27.04.2011 (V STREDU)

Značky:

Zhromaždenie akademickej obce FPT

Dekan Fakulty priemyselných technológií si dovoľuje pozvať zamestnancov a študentov fakulty na Zhromaždenie akademickej obce FPT, ktoré sa uskutoční dňa 7.4.2011 o 10,00 hodine v aule fakulty.

Značky:

Najlepší pedagóg TnUAD

Milí študenti TnUAD,
hoci sa Deň učiteľov, 28. marec, pokladá za sviatok všetkých pedagogických pracovníkov, na pedagógov, ktorí pôsobia na vysokých školách, sa zabúda. Aj na TnUAD sú pedagógovia, ktorí si zaslúžia ocenenie za svoju prácu. Žiaľ, málokto o nich vie... Len Vy, študenti, dokážete zhodnotiť, kto ako učí a aký to má pre Vás prínos či po odbornej alebo ľudskej stránke.

Vopred Vám ďakujeme za aktívnu účasť v našej ankete.

Ďakujeme.
Anketa je otvorená do 20. apríla 2011.

LMS - Moodle, na linke:
http://elearning.tnuni.sk/moodle/
v bloku: ANKETY

Inauguračná prednáška na tému: Vplyv prísad na materiálové vlastnosti gumárenských zmesí a environmentálne aspekty výroby

Predseda Vedeckej rady FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne v zmysle §4, ods. 10 vyhlášky MŠ SR č.6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že sa na Fakulte priemyselných technológií TnUAD v Púchove, I. Krasku 491/30, v učebni D218 uskutoční dňa 8.4.2011: o 9,00 hodine verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Dariny Ondrušovej, PhD., pracovníčky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulty priemyselných technológií so sídlom v Púchove, na tému: Vplyv prísad na materiálové vlastnosti gumárenských zmesí a environmentálne aspekty výroby v odbore 5.2.26 materiály a o 10,30 hodine sa uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Pavla Lizáka, PhD., pracovníka Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulty priemyselných technológií so sídlom v Púchove, na tému: Vplyv štruktúry materiálov        na fyziológiu odievania v odbore 5.2.26 materiály

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
predseda VR FPT TnUAD

 

Značky:

Habilitačná prednáška na tému: Vulkanizácia kaučukov

Predseda Vedeckej rady FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne v zmysle §1, ods. 14 vyhlášky MŠ SR č.6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že sa na Fakulte priemyselných technológií TnUAD v Púchove, I. Krasku 491/30, v učebni D218 uskutoční dňa 8.4.2011 o 13,00 hodine verejná habilitačná prednáška Ing.  Milana Olšovského, PhD., pracovníka Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulty priemyselných technológií so sídlom v Púchove, na tému: Vulkanizácia kaučukov a obhajoba habilitačnej práce Sírne vulkanizačné činidlá v odbore 5.2.26 materiály.

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
predseda VR FPT TnUAD

Značky:

Oznam: 28.02.2011 bude zrušená výučba

Na základe rozhodnutia KD FPT zo dňa 16.02.2011 bude dňa 28.02.2011 t.j. v pondelok z dôvodu celodenného školenia BOZP pracovníkov a doktorandov FPT zrušená výučba.

Značky: