The 16th Slovak-Polish Scientific Conference MMS 2011

Machine Modeling and Simulations 2011

The 16th International Slovak-Polish Conference

MMS conference programme

Click here for more info

Značky:

Tréningový program pre absolventov VŠ

Spoločnosť Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov organizuje v spolupráci s Trenčianskou univerzitou, Fakultou priemyselných technológií stretnutie pre študentov 4. a 5. ročníkov za účelom oslovenia potenciálnych kandidátov do tréningového programu. Využite šancu získať informácie o možnostiach Vášho uplatnenia.

Kedy: 22.2. 2011
O koľkej: 10.00 hod.
Kde: Aula FPT, Púchov

Značky:

Letná škola „Ako kvalitne učiť na vysokej škole“

Fyzikálny ústav SAV v spolupráci s Asociáciou doktorandov Slovenska pripravil pre Vás letnú školu „Ako kvalitne učiť na vysokej škole“. Letná škola sa uskutoční v krásnom a inšpiratívnom prostredí Piešťan v dvoch termínoch, 3. - 11. júla 2011 a 14. - 22. augusta 2011. Je určená pre doktorandov a zamestnancov mimobratislavských univerzít a ústavov SAV do 5 rokov od obhájenia PhD, a to bez ohľadu na disciplínu. Účastníci by mali v súčasnosti učiť na VŠ, mať skúsenosť s vyučovaním na VŠ alebo v krátkom čase začať učiť na VŠ.

Značky:

Rozvrh Hodín 2010/2011 (letný semester)

Milí študenti, rozvrhy na letný semester boli zverejnené na stiahnutie vo formáte PDF

Letný semester

Značky:

Začiatok LS 2010/2011 sa posúva

Na základe rozhodnutia KD FPT zo dňa 20.1.2011 sa posúva začiatok letného semestra 2010/2011

  • od 14.2.2011 pre denných študentov
  • od 12.2.2011 pre externých študentov

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
dekan FPT

Značky:

Doplňujúce pedagogické štúdium

Termín podania prihlášky do: 30. augusta 2011

Začiatok štúdia: október 2011

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania vo výške 10,-€  priložte k prihláške.

Značky:

Talentová skúška na KPD v Ružomberku

Talentová skúška - Textilná technológia a návrhárstvo sa koná v dňoch 25.3.2011 na KPD FPT v Ružomberku, ul. A. Bernoláka 23. Všetci uchádzači o štúdium predkladajú prihlášky na predpísanom tlačive do 28. februára 2011 na FPT Púchov.

Značky:

Poukážte 2% zo svojich daní DIZAJN n.o.

Vážení členovia a priaznivci DIZAJN n.o. pri Katedre priemyselného dizajnu Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Ďakujeme Vám, že ste i v roku 2010 prispeli 2% zo svojich daní pre neziskovú organizáciu. I vďaka Vám sme mohli realizovať úlohy n.o. v oblasti dizajnu.

V priebehu týchto týždňov, dní sa môžete opäť rozhodnúť o použití 2% Vami zaplatenej dane na osobitné účely podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Nezisková organizácia DIZAJN v zmysle zákona môže prijímať uvedené 2% a použiť finančné prostriedky na podporu výchovy a vzdelávania občanov so zameraním na vedu a výskum spojený aj s dizajnom. Obraciame sa na Vás, ako aj na právnické osoby, s prosbou o poukázanie svojej 2% už zaplatenej dane pre DIZAJN n.o.

Značky:

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

Dekan FPT vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

  • odborného asistenta v odbore matematická analýza, zaradenom na Fakulte priemyselných technológií so sídlom v Púchove na katedre priemyselných technológií a materiálov.
Značky: