Jazykové testy ERASMUS mobility program

Všetci Študenti FPT, ktorí sa prihlásili do LLP Erasmus Mobility programu, môžu absolvovať písomný test z anglického jazyka priamo na FPT v Púchove,
dňa: 29. novembra 2010, o 14.00 hodine, v miestnosti 431 (najvyššie poschodie hlavnej budovy FPT.)

Značky:

Dni otvorených dverí na FPT

Fakulta priemyselných technológií v Púchove pozýva študentov a vyučujúcich stredných škôl na Deň otvorených dverí 26. novembra 2010 so začiatkom o 9:00 a 11:00 v aule FPT

Značky:

Zhromaždenie akademickej obce FPT

Dekan Fakulty priemyselných technológií si dovoľuje pozvať zamestnancov a študentov fakulty na Zhromaždenie akademickej obce FPT, ktoré sa uskutoční dňa 10.12.2010 o 9,00 hodine v aule fakulty.

Značky:

Dni vedy a techniky na FPT

Fakulta priemyselných technológií organizuje „Dni vedy a techniky na FPT“, v termíne 29. november – 3. december 2010, v rámci podujatia "Týždeň vedy a techniky na Slovensku v roku 2010“ organizovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Značky:

Info deň ERASMUS na FPT v Púchove

OZNAM PRE ŠTUDENTOV:
Dňa 15. 11. 2010 o 9.30 h v učebni 218 sa bude konať

INFO DEŇ ERASMUS NA FPT V PÚCHOVE

o možnostiach zahraničných študentských mobilít

Značky:

Dekanské voľno dňa 2.11.2010 a 5.11.2010

Dňa 2.11.2010 t.j. utorok udeľujem študentom FPT dekanské voľno

Dňa 5.11.2010 z dôvodu konania sa imatrikulácií študentov 1. ročníka udeľujem dekanské voľno študentom FPT v čase od 10,00 hodiny do 12,00 hodiny.

Týmto pozývam všetkých zamestnancov na 10,00 hodinu do auly fakulty pri tejto príležitosti

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
dekan FPT

Značky:

Imatrikulácia novoprijatých študentov

Vážení študenti 1. ročníkov denného bakalárskeho štúdia, oznamujeme Vám, že 05. novembra 2010 o 10.00 hod. sa uskutoční IMATRIKULÁCIA novoprijatých študentov.

miesto: AULA FPT
účasť: povinná
podmienka: vyžaduje sa spoločenské oblečenie !!!
nácvik: 04.11.2010 o 14.00 hod
 

Značky:

FPT pozýva na odbornú prednášku NMR spektroskopia hroznového vína

Katedra chemických technológií a environmentu FPT v Púchove pozýva študentov a zamestnancov fakulty na odbornú prednášku

NMR spektroskopia hroznového vína

doc. RNDr. Milan Mazúr, DrSc.

z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Prednáška sa bude konať dňa
18. 10. 2010 o 12.00 h v miestnosti PDs218

Značky:

Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce

Dekan Fakulty priemyselných technológií v Púchove, oznamuje, že Ing. Marián Krídla, denný doktorand TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra priemyselných technológií a materiálov obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 28. októbra 2010 o 9,30 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Navrhnúť a experimentálne overiť zariadenie na meranie cyklickej tepelnej únavy

Značky:

Informácie o štúdiu pre akademický rok 2011/2012

Informácie o štúdiu a podmienkach prijatia na fakultu priemyselných technológií TnUAD na akademický rok 2011/2012 nájdete v priloženom dokumente.

Značky: