Informačný seminár o zahraničných študijných pobytoch

Študenti FPT! Máte záujem študovať v zahraničí? Príďte na INFORMAČNÝ SEMINÁR O ZAHRANIČNÝCH ŠTUDIJNÝCH POBYTOCH dňa 14. 10. 2013 o 9.00 h v učebni PDs 321 na Fakulte priemyselných technológií v Púchove.

Viac info v prílohe vo formáte pdf:

Značky:

Kandidáti do doplňujúcich volieb AS TnUAD za študentskú časť FPT v Púchove

Kandidáti do doplňujúcich volieb AS TnUAD za študentskú časť FPT v Púchove:

Značky:

Pozvánka na slávnostné otvorenie ak. roku 2013/2014

Dekan FPT v Púchove prof. Ing. Ján Vavro, PhD. srdečne pozýva všetkých študentov a zamestnancov fakulty na

slávnostné otvorenie akademického roku a zimného semestra 2013/2014 dňa 01.10.2013 o 09.00 hod. v aule.

Po slávnostnom zahájení bude pokračovať výučba podľa zverejneného rozvrhu.

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
dekan fakulty

Značky:

Posunutie začiatku zimného semestra 2013/2014

V zmysle rozhodnutia Kolégia dekana zo dňa 17.09.2013 sa začiatok zimného semestra akademického roku 2013/2014
z technických príčin posúva

z 23. septembra 2013 na 01. októbra 2013.

Rozvrh výučby pre všetkých študentov bude zverejnený na webstránke FPT.

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
dekan fakulty

 

Značky:

Začiatok výučby pre externých študentov bude 28. 09.2013 (sobota)

Začiatok výučby pre externých študentov bude 28. 09.2013 (sobota) podľa rozvrhu, ktorý bude zverejnený na webstránke FPT

ŠO FPT
 

Značky:

Oznam: Doprava účastníkov slávnostného zahájenia ak.roku z Púchova do Trenčína

Dňa 23.09.2013 je zabezpečený autobus pre účastníkov slávnostného zahájenia akademického roku 2013/2014.

Odchod autobusu do Trenčína je o 8,45 hod. z parkoviska od budovy študentského domova v Púchove.
 

Značky:

OZNAM: Záujemcovia o ubytovanie na ak. rok 2013/2014 sú povinní prihlásiť sa do AIS do 8.9.2013.

Vážení študenti,

záujemcovia o ubytovanie na akademický rok 2013/2014, sú povinní prihlásiť sa do AIS.
Túto možnosť máte ešte do 8.9.2013. Po tomto termíne už nebude možné dať požiadavku na ubytovanie.

Obhajoby doktorandských dizertačných prác

Dekan Fakulty priemyselných technológií v Púchove, oznamuje, že:

Ing. Matej Drobný, denný doktorand TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra materiálového inžinierstva obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 21. augusta 2013 o 13,00 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Vplyv rôznych teplôt sublimačnej potlače na vybrané vlastnosti špeciálnych športových odevov

 

Ing. Blanka Fusková, denná doktorandka TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra materiálového inžinierstva obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 21. augusta 2013 o 9,00 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Optimalizácia kvality výroby skla vzhľadom na chyby v skle

 

Ing. Michal Hajas, denný doktorand TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra materiálového inžinierstva obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 23. augusta 2013 o 10,30 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Korózne procesy dvojvrstvových rúr v regeneračnom kotle

Ing. Zuzana Jankurová, denná doktorandka TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra materiálových technológií a environmentu obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 22. augusta 2013 o 9,00 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Štúdium vlastností polymérnych materiálov s plnivami na báze ílových minerálov

Ing. Martina Loduhová, denná doktorandka TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra materiálových technológií a environmentu obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 23. augusta 2013 o 9,00 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Ióny toxických kovov a ich interakcie v silikátových materiáloch

 

Ing. Natália Luptáková, denná doktorandka TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra materiálového inžinierstva obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 22. augusta 2013 o 13,00 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Interakcia zliatinových prvkov so žiaruvzdornou keramikou pri výrobe oxidu zinočnatého

 

Značky:

Celouniverzitná dovolenka

Z dôvodu čerpania celouniverzitnej dovolenky bude

Fakulta priemyselných technológií v Púchove v termíne

29.07.2013 – 11.08.2013

ZATVORENÁ
 

Značky:

Harmonogram zápisov študentov FPT pre akademický rok 2014/2015

Harmonogram zápisov študentov na FPT pre akademický rok 2014/2015 je na stiahnutie vo formáte pdf: