Rozvrh Hodín 2012/2013 (letný semester)

Milí študenti, rozvrhy na letný semester 2012/2013 boli zverejnené na stiahnutie vo formáte PDF

Letný semester

Značky:

Oznam pre študentov denného štúdia: Začiatok výučby bude 11. 02. 2013

Z rozhodnutia Kolégia dekana č. 1/2013 bude začiatok výučby letného semestra pre študentov denného štúdia posunutý na

11. februára 2013.

Poznámka: výučba externých študentov začína 09.02.2013 podľa rozvrhu, ktorý bude zverejnený na webstránke FPT. ŠO FPT
 

Značky:

Deň otvorených dverí 2013

Fakulta priemyselných technológií v Púchove pozýva študentov a vyučujúcich stredných škôl na Deň otvorených dverí 25. JANUÁRA 2013 so začiatkom o 9:00 v aule FPT

Značky:

Obhajoby doktorandských dizertačných prác

Dekan Fakulty priemyselných technológií v Púchove, oznamuje, že:

Ing. Jaroslava Janíčková, denná doktorandka TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra materiálových technológií a environmentu obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 30. januára 2013 o 10,30 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Aditíva na báze biopolymérov v gumárenských zmesiach

a

Ing. Annamária Petráňová, denná doktorandka TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra materiálového inžinierstva obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 30. januára 2013 o 10,00 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Hodnotenie úrovne degradácie a stanovenie zvyškovej životnosti vysokolegovaných rúr po dlhodobej prevádzke v petrochemickom priemysle

Značky:

Študijné oddelenie FPT zatvorené od 20.12.2012 – 06.01.2013

Pre čerpanie dovolenky bude študijné oddelenie FPT v Púchove zatvorené

od 20.12.2012 – 06.01.2013.


Želám Vám veselé Vianoce a šťastný Nový rok!

Ing. Zdenka Peclerová
referát študijného oddelenia FPT
 

dekanské voľno dňa 23. 11. 2012 od 9,30 hodiny do 12,00

Dňa 23. 11. 2012 z dôvodu konania sa imatrikulácií študentov 1. ročníka je udelené dekanské voľno študentom FPT v čase od 9,30 hodiny do 12,00hodiny.

doc. RNDr. Ján Bezecný, PhD.
prodekan FPT

Dekanské voľno dňa 31. 10. 2012

Dňa 31.10.2012 na základe schválenia KD FPT dňa 25.10.2012 je študentom FPT udelené dekanské voľno.


Pôvodný dokument je na stiahnutie vo formáte pdf:

Stanovisko Akademickej obce FPT so sídlom v Púchove

k „Vyhláseniu rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne k súčasnej situácii na Fakulte priemyselných technológií v Púchove, zo dňa 17.10. 2012“

Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove je jedna z najlepších technických fakúlt na Slovensku a jej absolventi patria medzi najžiadanejších medzi zamestnávateľmi na slovenskom pracovnom trhu. Má akreditované bez časového obmedzenia študijné programy pre všetky tri stupne VŠ štúdia a priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odbore 5.2.26 materiály. V hodnoteniach nezávislej agentúry ARRA sa v rade 24 slovenských technických fakúlt umiestňuje každoročne na popredných miestach (v r. 2009 na 6. mieste, v r. 2010 na 5. mieste a v r. 2011 na 9. mieste). Výborné výsledky fakulta vykazuje v oblasti doktorandského štúdia a bola vyhodnotená na 7. mieste medzi fakultami z najvyšším záujmom zamestnávateľov v roku 2011.

Značky:

Vyhlásenie zamestnancov FPT


Dokument je na stiahnutie vo formáte pdf

Značky:

Prehlásenie


Dokument je na stiahnutie vo formáte pdf

Značky: