Akademický senát

zamestnanecká časť:

 • prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.
 • doc. Mgr. Ivan Kopal, PhD.
 • RNDr. Viera Mazíková, PhD.
 • Ing. Katarína Moricová, PhD.
 • Ing. Jela Legérská, PhD.
 • Ing. Ján Vavro, PhD.
 • Ing. Daniela Koštialiková
 • Ing. Dana Baluchová

študentská časť:

 • Ing. Matej Drobný
 • Ing. Katarína Holcová
 • Bc. Lukáš Raník
 • Martin Fano

Výročné správy