Fakultná odborová komisia

Fakultná odborová komisia pre ŠO 5.2.26 materiály na Fakulte priemyselných technológií so sídlom v Púchove TnUAD

prof. Ing. Ján VAVRO, PhD.
FPT TnUAD Púchov

prof. Ing. Darina ONDRUŠOVÁ, PhD.
FPT TnUAD Púchov

prof. Ing. Eugen JÓNA, DrSc.
FPT TnUAD Púchov

prof. RNDr. Mariana PAJTÁŠOVÁ, PhD.
FPT TnUAD Púchov

doc. RNDr. Ján BEZECNÝ, CSc.
FPT TnUAD Púchov

doc. Ing. Marta KIANICOVÁ, PhD.
FPT TnUAD Púchov

doc. Ing. Pavol LIZÁK, PhD.
FPT TnUAD Púchov

doc. Ing. Jan KRMELA, PhD.
FPT TnUAD Púchov

doc. Ing. Milan OLŠOVSKÝ, PhD.
FPT TnUAD Púchov

doc. Mgr. Ivan KOPAL, PhD.
FPT TnUAD Púchov

Dr.h.c. prof. Ing. Ľudovít DOBROVSKÝ, CSc.
FMMI VŠB-TU Ostrava

Dr.h.c. prof. Ing. František TREBUŇA, CSc.
SjF TU Košice

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan BAKOŠ, DrSc.
FCHPT STU Bratislava

prof. Ing. Peter SEGĽA, DrSc.
FCHPT STU Bratislava

prof. Ing. Marián KOMAN, DrSc.
FCHPT STU Bratislava

prof. RNDr. Ignác CAPEK, DrSc.
ÚP SAV Bratislava

prof. Ing. Milan SÁGA, PhD.
SjF ŽU Žilina

prof. Ing. Peter PALČEK, PhD.
SjF ŽU Žilina

prof. Ing. Tatiana LIPTÁKOVÁ, PhD.
SjF ŽU Žilina

prof. Ing. Františka PEŠLOVÁ, CSc.
FS ČVUT Praha