Internát

FPT telefón:   042/2851+klapka
032/7400+klapka

funkcia meno klapka
vedúca internátu Mgr. Jarmila Gabrišová
knižnica
vrátnica internátu
chodba 1. poschodie
chodba 2. poschodie
chodba 3. poschodie
chodba 4. poschodie
chodba 5. poschodie
848