Oddelenie priemyselného dizajnu

doc. Ing. Ondrej Nemčok, PhD.
doc. Ing. Anna Murárová, CSc.
Ing. Jaroslav Ligas, PhD.
Mgr. Art. Martin Paušly
Ing. Miroslav Pfliegel, CSc.
doc. Ing. Iva Sroková, CSc.
      Doktorandi     Ing. Matej Drobný
Ing. Silvia Uričová
Ing. Anton Schlosser - externý
Ing. Ľubomír Žila - externý
     

Doc. Ing. Pavol Lizak, PhD.

Zabezpečované predmety:

 • náuka o materiály
 • technické textílie
 • metódy hodnotenia štruktúry materiálov
 • aplikácie vláknových kompozitov

Zameranie vo vedecko-výskumnej činnosti:

 • vplyv štruktúry materiálov na fyziologické vlastnosti
 • aplikácia technických a inteligentných textílií pre vojenské účely
 • analýza fyziologických vlastností pre odevný komfort v odevnom dizajne
 • hodnotenie štruktúry materiálov
   

Ing. Jela Legerská, PhD.

Zabezpečované predmety:

 • Technológia výroby materiálov
 • Technológia spracovania materiálov
 • Prevádzková diagnostika a defektoskopia
 • Vzorovanie a väzby tkanín
 • Vzorovanie a väzby pletenín

Zameranie vo vedecko-výskumnej činnosti:

 • Štúdium tepelnej priepustnosti textílií v závislosti na štruktúre textílií
 • problematika štruktúry priadzí a ich vplyv na vlastnosti dĺžkových a plošných textílií
 • meranie vlastností dĺžkových a plošných textílií
 • väzby tkanín a pletenín
 • využitie obrazovej analýzy v textilnom laboratóriu

Mgr. Art. Silvia Hrdá

Zabezpečované predmety:

 • Základný ateliér
 • Textilný dizajn
 • Odevný dizajn
 • Základy estetiky
 • Dejiny výtvarnej a odevnej kultúry

 

 


doc. Ing. Anna Murárová, CSc.

Zabezpečované predmety:

 • Chémia materiálov
 • Priemyselné technológie II.
 • Fyziológia a komfort odievania

Zameranie vo vedecko-výskumnej činnosti:

 • Štúdium tepelnej priepustnosti textílií v závislosti na štruktúre textílií
 • Fyziologický komfort textílií
 • Elektrický odpor textílií
 • Zošľachťovanie textílií
   

Ing. Jaroslav Ligas, PhD.

Zabezpečované predmety:

 • Základy textilnej a odevnej výroby
 • Priemyselné technológie I.
 • Technológie výroby materiálov
 • Technológie spracovania materiálov

Zameranie vo vedecko-výskumnej činnosti:

 • Hodnotenie povrchovej štruktúry priadzí s použitým rôznych materiálov.
 • Hodnotenie mikroskopických obrazov povrchov textílií,
 • meranie vlastností dĺžkových a plošných textílií
 • využitie obrazovej analýzy v textilnom laboratóriu
 • štruktúra priadzí a ich vplyv na vlastnosti dĺžkových a plošných textílií
 • Štúdium tepelnej priepustnosti textílií v závislosti na štruktúre textílií

Mgr. Art. Martin Paušly

Zabezpečované predmety:

 • Základný ateliér
 • Figurálna kresba
 • Priemyselný dizajn

 

-->